Αθηνά Μπίθα 2019-04-26T10:44:37+00:00

Αθηνά Μπίθα

Η Αθηνά Μπίθα γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στα Μελίσσια από το 1975.

Είναι Φιλόλογος του τμήματος Φ.Π.Ψ (Φιλοσοφία, Παιδαγωγική, Ψυχολογία) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Bologna στην Ιταλία, με βαθμό πτυχίου άριστα.

Έχει άριστη γνώση της αγγλικής και ιταλικής γλώσσας, ενώ έχει παρακολουθήσει δυο σεμινάρια 120 ωρών στο ΕΛΚΕΠΑ, με θέμα Ανάπτυξη και μάρκετινγκ στις Ανατολικές χώρες και Μάρκετινγκ πωλήσεων.

Από το 1987 εργάστηκε ως εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ιταλία ως καθηγήτρια αγγλικών και από το 1992 έως και σήμερα στην Δευτεροβάθμια και ιδιωτική εκπαίδευση, σαν καθηγήτρια φιλολογικών μαθημάτων καθώς και της ιταλικής γλώσσας.

Από το 1996 είναι μέλος του συλλόγου παιδιών με συγγενείς καρδιοπάθειες.