Δημήτρης Γκίνης 2019-05-11T15:11:55+00:00

Δημήτρης Γκίνης

Ο Δημήτρης Γκίνης γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1969 και κατοικεί στα Μελίσσια από το 1986.

Είναι απόφοιτος της Στρατιωτικής σχολής του Πολεμικού Ναυτικού.

Έχει εργαστεί ως Διευθυντικό καθώς και ιδρυτικό στέλεχος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Έχει αναπτύξει Ιδιωτική επιχειρηματικότητα στα Μελίσσια και σε άλλες περιοχές.

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται στον τομέα της Ιδιωτικής Ασφαλείας Υψηλών Προσώπων.