Δημήτρης Στρατούλης 2019-03-07T18:11:06+00:00

Δημήτρης Στρατούλης

Ο Δημήτρης Στρατούλης γεννήθηκε στο Μαρούσι το 1994 και έκτοτε κατοικεί στα Μελίσσια.
Είναι απόφοιτος Ε.Π.Α.Λ. με σπουδές στον κλάδο οικονομικών υπηρεσιών και διοίκησης, ενώ έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια στον τομέα διαχείρισης και εξυπηρέτησης πελατών. Έχει δραστηριοποιηθεί στο χώρο της εστίασης ( 2013- 2018), ενώ τον τελευταίο χρόνο εργάζεται ως ιδιωτικός υπαλληλος σε πολυεθνική εταιρία, στον τομέα διαχείρισης προϊόντων.