Δημήτρης Βαρώνος 2019-04-10T09:37:21+00:00

Δημήτρης Βαρώνος 

Ο Δημήτρης Βαρώνος γεννήθηκε το 1968 και έκτοτε κατοικεί στα Μελίσσια.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση επιχειρήσεων, με ειδίκευση στο strategic management.

Έχει συνεργασθεί με επιχειρήσεις πληροφορικής  σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, οργάνωσης και εμπορικής ανάπτυξης.

Δραστηριοποιείται στα αθλητικά δρώμενα της πόλης μέσα από αθλητικούς συλλόγους.