Επικαιρότητα 2018-02-08T13:39:40+00:00
2019-05-23T10:16:44+00:00

Η προστασία του λόφου του Προφήτη Ηλία βασική μας προτεραιότητα

Αδιαφορώντας για τυχόν πολιτικό κόστος, αναλαμβάνουμε ρητές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, σε σχέση με τον ιδιαίτερου φυσικού κάλλους λόφο του Προφήτη Ηλία και το αστικό πράσινο που περιλαμβάνει.