Έξυπνη Πόλη (Smart City) 2019-04-15T16:40:18+00:00

ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ (SMART CITY)

Βασικός άξονας δράσης μας είναι να διασφαλίσουμε το «πέρασμα» του Δήμου στην ψηφιακή εποχή, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και του επίπεδου εξυπηρέτησης του πολίτη με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Προς αυτήν την κατεύθυνση στοχεύουμε με:

 • Την εγκατάσταση συστήματος εξυπηρέτησης πολιτών (Sense.city) και εφαρμογής του στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας για την αναφορά και τη διαχείριση παραπόνων που αφορούν στον Δήμο (π.χ. αντικατάσταση λαμπτήρων, αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμός από κλαδιά, καθαρισμός σχολείων, προβλήματα αποχέτευσης, περισυλλογή αδέσποτων, αποκατάσταση προβλημάτων οδοποιίας, έλεγχος παράνομης στάθμευσης, κλπ)

 • Τη χρήση συστημάτων τηλεματικής, ηλεκτρονικών πλατφορμών και κινητής τηλεφωνίας:

  • Smart Parking: Ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης για θέσεις στάθμευσης, με εξοικονόμηση σε καύσιμα και κυκλοφοριακό φόρτο
  • Smart Lighting: Αντικατάσταση συστημάτων συμβατικής τεχνολογίας φωτισμού με νέα τεχνολογίας LED, με δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού δυσλειτουργιών, «έξυπνου» προγραμματισμού επεμβάσεων, δυναμικής προσαρμογής του φωτισμού, για ενεργειακή εξοικονόμηση και βελτίωση ορατότητας
  • Mobile fleet: Σύστημα εντοπισμού και διαχείρισης του στόλου οχημάτων του Δήμου, για καλύτερο συντονισμό και βελτιστοποίηση των δρομολογίων
  • Ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης σε στάσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, για περιορισμό της αναμονής
 • Τη δημιουργία και την ανοιχτή διάθεση δημόσιων γεωχωρικών δεδομένων που διαχειρίζεται ο Δήμος (Περιβαλλοντικές – Χωρικές – Πολεοδομικές ρυθμίσεις, Αριθμοδότηση, Χωρική απεικόνιση δημοτικών έργων και παρεμβάσεων, αδειοδοτήσεις οικονομικών δραστηριοτήτων, κλπ.) για την ενίσχυση της διαφάνειας, την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και τη μείωση του λειτουργικού κόστους του Δήμου και των επιχειρήσεων

 • Τη δημιουργία ασύρματων δικτύων (Wi-Fi) σε δημόσια κτήρια και κοινόχρηστους χώρους

 • Την προώθηση των τεχνολογιών με ομάδες εθελοντών για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος των γενεών