Φώτιος (Φώτης) Χορτογιάννης 2019-05-08T17:20:55+00:00

Φώτιος (Φώτης) Χορτογιάννης

Ο Φώτης Χορτογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα και έκτοτε κατοικεί στην Παλαιά Πεντέλη.

Είναι απόφοιτος του ΕΑΠ, στο τμήμα Ελληνικού Πολιτισμού, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγειας και Κοινωνικής Φροντίδας (MSc in Health and Social Care Management).

Εργάζεται στις διοικητικές υπηρεσίες του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.