Φραγκίσκη (Φραντζέσκα) Φιλιππή 2019-03-22T09:14:26+00:00

Φραντζέσκα Φιλιππή

Η Φραντζέσκα Φιλιππή γεννήθηκε το 2000 στην Αθήνα και έκτοτε κατοικεί στη Νέα Πεντέλη.

Βρίσκεται στο 2ο έτος των σπουδών της στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Marketing & Επικοινωνίας.

Παράλληλα με τις σπουδές της, εργάζεται σε τοπική ιδιωτική επιχείρηση στο Δήμο Πεντέλης, από το 2017.

Είναι άγαμη και ανήκει σε πολύτεκνη οικογένεια.