Μαρίνος Αναγνώστου 2019-03-07T18:28:33+00:00

Μαρίνος Αναγνώστου

O Μαρίνος Αναγνώστου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982 και κατοικεί στον Δήμο Πεντέλης από το 1988.
Είναι Πτυχιούχος του Τμήματος «Ναυτιλιακών Επιχ/σεων & Μεταφορών» του Πανεπιστημίου Πειραιά και κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο από το Kingston University του Surrey στον τομέα του «e-commerce».

Από το 2004 έως το 2011, έχοντας διατελέσει στο Υπουργείο Οικονομικών στο Τμ. Επενδ. Ιδιωτ. Κεφαλαίων Εξωτερικού, ανήκει στο Πανελλήνιο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΣΠΑ, στα προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ-ΠΕΠ «Εμπόριο & Υπηρεσίες»(ΕΛΑΝΕΤ), καθώς και στα ΠΕΠ Αττικής & Νήσων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΦΕΠΑΕ).Επί 5 έτη εργάστηκε ως Τραπεζικός Υπάλληλος στο (τέως)Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Από το 2011 έως σήμερα, είναι Δημόσιος Υπάλληλος.

Υπηρέτησε στο Τμ. Εσόδων του τέως ΙΚΑ, ως Εξωτερικός Ελεγκτής και τα τελευταία 4 χρόνια βρίσκεται στο ΚΕΑΟ. Έχει διατελέσει στη Διεύθυνση Διακανονισμού Οφειλών & σήμερα βρίσκεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, στο Τμ. Προϋπολογισμού & Ελέγχου Δαπανών. Επί σειρά ετών ήταν εθελοντής του ΣΠΑΠ στο Πυροφυλάκειο του Προφήτη Ηλία.
Είναι έγγαμος και πατέρας ενός παιδιού.