Παιδεία 2019-04-01T11:26:58+00:00

ΠΑΙΔΕΙΑ

Προτεραιότητά μας είναι να στηρίξουμε το δημόσιο σχολείο και να «επεκτείνουμε» τη μόρφωση.

Με την εκλογή μας στη διοίκηση του Δήμου θα προωθήσουμε:

 • Σχολικές υποδομές

  • Τη συνολική επισκευή και αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών και προσχολικών εγκαταστάσεων και τη δημιουργία νέων
  • Την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και χώρων άθλησης του Δήμου
 • Σχολικό περιεχόμενο

  • Την ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού στο χώρο του σχολείου, με δράσεις στο Πεντελικό βουνό, με πολιτιστικά δρώμενα, θεατρικές ομάδες και χορευτικές ομάδες
  • Τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση, με ισχυροποίηση κι εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των βιβλιοθηκών
  • Τη διοργάνωση ημερίδων «Επαγγελματικού Προσανατολισμού» στα σχολεία, σε συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό και τα δημόσια πανεπιστήμια
 • Σχολική κοινότητα

  • Την εκπαίδευση σχολικών τροχονόμων από εθελοντές
  • Την αναβάθμιση και συστηματοποίηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου στην περιοχή μας, με νέους κύκλους μαθημάτων