Περιβάλλον 2019-04-01T11:21:07+00:00

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Στόχος μας είναι να βάλουμε τον άνθρωπο και το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη και να διασφαλίσουμε για το Δήμο και τους Δημότες μια πιο πράσινη και καθαρή πόλη.

ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ

Για το Δήμο και τους Δημότες μας, το Πεντελικό βουνό είναι η αυλή μας και έχουμε διαρκή υποχρέωση για προστασία και αναβάθμισή του. Στόχος μας είναι να συντονίσουμε ένα εγχείρημα μεγάλης κλίμακας, την αποκατάστασή του, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης, ζωτικό χώρο και πνεύμονα πρασίνου που θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής και όλου του Λεκανοπεδίου. Να γίνει ‘’πράσινη ζώνη ανακούφισης‘’ και τόπος αναψυχής και ήπιων δραστηριοτήτων.

Με την εκλογή μας στη διοίκηση του Δήμου θα επιδιώξουμε:

 • Την οριστικοποίηση του δασικού χάρτη και την επίλυση του ιδιοκτησιακού

 • Την ανάπλαση και προστασία του βουνού και του τεράστιου πολιτιστικού φορτίου και φυσικού πλούτου του, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, τη δασική υπηρεσία, τον ΣΠΑΠ και τους όμορους Δήμους

 • Την επούλωση των «πληγών» του βουνού από την ανεξέλεγκτη χρήση που έγινε στο παρελθόν (αποκατάσταση του τοπίου και κάλυψη με φυτική γη στα εγκαταλελειμμένα λατομεία και τους χώρους απόρριψης μπαζών)

 • Την ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία του δασικού συστήματος

 • Την ανάδειξη και προβολή του αρχαιολογικού πλούτου του βουνού

 • Τη βελτίωση προσβασιμότητας του κοινού στον ορεινό όγκο

 • Τη δημιουργία αναρριχητικών πιστών – οι τρεις πίστες αναρρίχησης για παιδιά να συντηρηθούν και να επεκταθούν σε συνεργασία με Ορειβατικούς συλλόγους, με χρήση GPS

 • Τη διαμόρφωση χώρων ήπιας αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού

 • Τη χάραξη ποδηλατικών διαδρομών

 • Τη διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και τη χάραξησήμανση πεζοπορικών διαδρομών περιμετρικά του οικιστικού ιστού (για την προσέλκυση των κατοίκων της περιοχής) αλλά και προσπέλαση/περιήγηση στα μνημεία και τις φυσικές ομορφιές του Πεντελικού

 • Την καθολική απαγόρευση των κτηνοτροφικών μονάδων που επιβαρύνουν την ήδη ταλαιπωρημένη πανίδα του βουνού

 • Την αποκατάσταση των παλαιών πλούσιων πηγών και κρηνών του

 • Τη διοργάνωση φεστιβάλ μαρμάρου, αξιοποιώντας τη θέση και το όνομα του Πεντελικού βουνού

ΑΣΤΙΚΑ ΔΑΣΗ

Με την εκλογή μας στη διοίκηση του Δήμου θα επιδιώξουμε:

 • Τις ήπιες παρεμβάσεις στα αστικά δάση (Χωροφυλακής, Τσαγκάρη, Πευκοδάσος Ζ. Πηγής, Αγίας Μαρίνας, Δαμανάκη, κλπ.), την ενοποίησή τους και την απόδοσή τους με ελεύθερη πρόσβαση στους δημότες

 • Την αξιοποίηση των μεγάλων εκτάσεων των πρώην Νοσοκομείων (Παπαδημητρίου και ΝΙΕΝ, ζωτικοί πευκόφυτοι χώροι συνολικής έκτασης περίπου 200 στρεμμάτων), με την ένταξή τους στον αστικό ιστό της πόλης και των κοινωφελών χρήσεών τους, με τη δημιουργία πρότυπων αστικών πάρκων

ΡΕΜΑΤΑ

Τα ρέματα αποτελούν τη φυσική συνέχεια του ορεινού όγκου εντός της οικιστικής περιοχής και συμβάλλουν στην ανάσχεση της αύξησης της θερμοκρασίας και της διατήρησης της βιοποικιλότητας. Στόχος μας είναι να εργαστούμε ώστε να πάψουν τα ρέματα να αποτελούν τoν σκουπιδότοπο της πόλης.

Με την εκλογή μας στη διοίκηση του Δήμου θα δρομολογήσουμε:

 • Την έγκριση και εφαρμογή της μελέτης οριοθέτησης του ρέματος Αγ. Σύλλα και την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασής του

 • Την εκπόνηση μελετών οριοθέτησης σε όλους τους κλάδους της ρεματιάς Χαλανδρίου – Ν. Πεντέλης καθώς και του ρέματος Βριλησσού

 • Την άμεση υλοποίηση της πρόβλεψης του ΠΔ προστασίας της ρεματιάς για την -εντός τριετίας- απομάκρυνση των μη συμβατών με το ΠΔ υφιστάμενων χρήσεων (φυτώρια, χώροι αναψυχής, κτίσματα κλπ.)

 • Την απελευθέρωση των τμημάτων του ρέματος που έχουν περιφραχτεί από ιδιώτες (κλάδοι Ν. Πεντέλης και Αγ. Σύλλα.)

 • Την ένταξη των ρεμάτων στο πρόγραμμα καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου

 • Την αποκατάσταση και συντήρηση ρεμάτων, σε συνεργασία με εθελοντές και συλλόγους.

 • Την διασφάλιση της προσβασιμότητας των δημοτών στα ρέματα με δημιουργία ζωνών περιπάτου παράλληλα με την κατασκευή έργων προστασίας των οχθών και των παρόχθιων χώρων από τις πλημμύρες

ΑΜΙΑΝΤΟΣ

Με την εκλογή μας στη διοίκηση του Δήμου θα δρομολογήσουμε:

 • Την παρέμβαση στην ΕΥΔΑΠ για την αντικατάσταση του υδρευτικού δικτύου αμιαντοσωλήνων Ν. Πεντέλης

 • Την αντικατάσταση, αποκομιδή και απομάκρυνση των στεγών από φύλλα αμιάντου στην Ν. Πεντέλη και τα Μελίσσια

ΚΕΡΑΙΕΣ

Στόχος μας είναι η -σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς- εκπόνηση μελέτης  αναχωροθέτησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός του οικιστικού ιστού ή και απομάκρυνσής τους, με σκοπό την διασφάλιση της υγείας των κατοίκων από την ακτινοβολία.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί αξιόπιστο δείκτη του πολιτισμικού επιπέδου μιας κοινωνίας. Πρόθεσή μας είναι να προστατεύσουμε το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και να μειώσουμε το κόστος με:

 • Την εκτροπή ποσοτήτων απορριμμάτων από ΧΥΤΑ/ταφή για μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση
 • Τη μείωση της δαπάνης του Δήμου μέσω πληρωμής μειωμένων ποσών για τέλη ταφής
 • Την εμπέδωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών

Στην κατεύθυνση αυτή σκοπεύουμε να:

 • Επικαιροποιήσουμε τον κανονισμό καθαριότητας στον Δήμο Πεντέλης με συγκεκριμένες προβλέψεις για παραβάσεις και πρόστιμα, αλλά και δίνοντας κίνητρα για την υιοθέτηση ορθών πρακτικών συλλογής απορριμμάτων και ανακύκλωσης

 • Ενισχύσουμε την υπηρεσία καθαριότητας με εξοπλισμό και με στόχο τον καλύτερο οδοκαθαρισμό και το πλύσιμο κάδων

Με την εκλογή μας στη διοίκηση του Δήμου δεσμευόμαστε να προωθήσουμε:

 • Την πρόληψη δημιουργίας απορριμμάτων με:

  • Τακτική ενημέρωση των δημοτών για τους τρόπους αποφυγής παραγωγής αχρείαστων αποβλήτων
  • Θέσπιση κινήτρων για τη χρήση κάδων οικιακής κομποστοποίησης (για κομμένο γκαζόν, υπολείμματα τροφών, κλπ)
  • Σταδιακή διανομή δωρεάν κάδων σε επιλεγμένα σημεία (πχ μονοκατοικίες).
  • Υλοποίηση καμπάνιας ενημέρωσης των δημοτών και προώθησης της κομποστοποίησης και ανακύκλωσης
  • Πιλοτικές εφαρμογές της αρχής «πληρώνω όσο πετάω», για την εισαγωγή δικαιότερης εφαρμογής δημοτικών τελών, ανάλογα με τα παραγόμενα απορρίμματα
 • Την επαναχρησιμοποίηση αντικειμένων (”Δεν το πετάω, Το χαρίζω”) με:

  • Δημιουργία δημοτικού ανταλλακτηρίου αντικειμένων και υλικών (χάρισμα ή ανταλλαγή)
  • Καθιέρωση Bazaar ανταλλαγής αγαθών, 2 φορές το χρόνο
 • Την ενίσχυση της ανακύκλωσης με:

  • Υπογειοποίηση των πράσινων κάδων σε επιλεγμένα σημεία, με την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητά που θα ενημερώνει τους δημότες για το σύνολο των σημείων παράδοσης κάθε είδους απορριπτόμενων υλικών (μπλε κάδου, καφέ κάδου, κλπ)
  • Διοργάνωση σχολικών πρωταθλημάτων ανακύκλωσης (δημοτικά και γυμνάσια) για συλλογή χαρτιού ή πλαστικού
  • Ενίσχυση της λειτουργίας χωριστών ρευμάτων για ειδικές κατηγορίες υλικών (ρούχα, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, τηγανέλαια)
 • Την επέκταση της ανακύκλωσης με:

  • Εισαγωγή καφέ κάδων για τα οργανικά απορρίμματα σε 3 Φάσεις (μεγάλοι παραγωγοί, όπως εστιατόρια & παιδικοί σταθμοί, επιλεγμένοι εθελοντές σε γειτονιές, γενικευμένη επέκταση σε όλο το Δήμο)
  • Επέκταση μπλε κώδωνα για τη συλλογή γυαλιού σε κάθε γειτονιά
  • Δημιουργία χωριστού ρεύματος συλλογής χαρτιού σε επιλεγμένα σημεία υψηλής παραγωγής (Δημόσιες/δημοτικές υπηρεσίες, σχολεία, εμπορικά καταστήματα)
 • Την αναβάθμιση του συστήματος ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων με:

  • Ενοποίηση του προσωπικού καθαριότητας και ενιαία οργάνωση του έργου καθαριότητας και στις 3 δημοτικές ενότητες
  • Χωροθέτηση πράσινων σημείων ανά δημοτική ενότητα και δημιουργία χώρου επεξεργασίας και αξιοποίησης κλαδιών
  • Αγορά τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων και αντικειμένων (στρώματα, καλώδια, ξύλα, κλαδέματα, έπιπλα, ελαστικά, κλπ)
  • Προμήθεια πλυντηρίου κάδων για περιορισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από την κακοσμία
  • Κατάρτιση προγράμματος αντικατάστασης στόλου οχημάτων και αναβάθμισης του λοιπού μηχανικού εξοπλισμού καθαριότητας και πρασίνου
  • Εισαγωγή συστήματος “έξυπνου” κάδου
   • έλεγχος πληρότητας των κάδων συλλογής με χρήση αισθητήρα από ένα κέντρο ελέγχου
   • βελτιστοποίηση δρομολογίων (έξυπνα δρομολόγια) ώστε να αποφεύγονται άσκοπες στάσεις σε κάδους που δεν είναι επαρκώς γεμάτοι ή και να ξεκινούν έκτακτα δρομολόγια σε περιπτώσεις που γέμισαν και υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης
   • καταγραφή -με χρήση αισθητήρα- του χρήστη που χρησιμοποίησε το σύστημα, πιστώνοντάς του «πόντους ανακύκλωσης» που μπορούν να αξιοποιηθούν για ανταποδοτικά οφέλη (μείωση δημοτικών τελών, εκπτώσεις στην τοπική αγορά κτλ)