Πολιτική Προστασία 2019-04-01T11:23:08+00:00

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το Πεντελικό είναι η αυλή μας. Πρωταρχικός μας στόχος πρέπει να είναι η πρόληψη, με την διεκδίκηση κονδυλίων από την Πολιτεία και το συντονισμό με την Πυροσβεστική. Το σημαντικότερο «κεφάλαιο» παραμένουν οι εθελοντές που προστατεύουν εμάς και το δάσος. Χρέος μας είναι η στήριξή τους και η οργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να είναι πάντα δίπλα στον πολίτη, στις έκτακτες καταστάσεις.

Με την εκλογή μας στη διοίκηση του Δήμου δεσμευόμαστε να:

  • Ενισχύσουμε υλικά και να εκπαιδεύουμε συνεχώς τους εθελοντές της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, σε συνεργασία με το πυροσβεστικό σώμα και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

  • Φροντίσουμε για την ασφάλιση των εθελοντών σε περίπτωση ατυχήματος

  • Εφαρμόσουμε πολιτική άμεσης στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές