Σωτήρω (Ηρώ) Αντωνοπούλου 2019-04-09T08:17:11+00:00

Σωτήρω (Ηρώ) Αντωνοπούλου

Η Ηρώ Αντωνοπούλου γεννήθηκε το 1971 στη Ζαχάρω Ηλείας και κατοικεί στα Μελίσσια από το 1989.

Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος με θέμα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με έμφαση στις Στρατηγικές Αποφάσεις» και τριών μεταπτυχιακών («Προηγμένες τεχνικές επιστήμες και χρηματοοικονομικό κίνδυνο», «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα» και «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση με τις ακόλουθες ειδικεύσεις: α) Ανάπτυξη και Προγραμματισμός β) Οικονομική Λειτουργία γ) Κοινωνική Πολιτική»).

Εργάζεται ως Οικονομικός Ελεγκτής– Σύμβουλος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και διατηρεί Χρηματοοικονομικό Λογιστικό– Φοροτεχνικό Γραφείο στην Κηφισιά.

Είναι Πρόεδρος της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Κοινωνική Ανάπτυξη», Επιστημονικός Σύμβουλος σε χρηματοοικονομικά θέματα σε υπουργείο και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών.

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Μελισσίων και του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Θ.

Συμμετέχει στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων μέσω του δικτύου «Europe Direct» υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.